Slovenj Gradec

Kakšen tip stanovanja iščete?

SLOVENJ GRADEC HARPF – Celjska cesta 14


Slovenj Gradec je sedež edine mestne občine v statistični Koroški regiji ter gospodarsko, pravno, šolsko, bančno, zdravstveno, informacijsko, oskrbovalno, prometno središče Mislinjske doline in širšega območja statistične Koroške regije.

Občina Slovenj Gradec meri kar 174 km2 z 16.576 številom prebivalstva, kjer samo mesto Slovenj Gradec beleži 7249 prebivalcev. Občina je preko regionalne ceste Maribor-Dravograd-Slovenj Gradec-Velenje prometno povezana s preostalim delom Slovenije. Starodavno mesto v kotlini med Pohorjem in Uršljo goro je tudi slovenski sinonim za kulturno središče, kjer se bogato izročilo preteklosti povezuje s sodobnim utripom.


Mesto je poznano po umetnikih ter številnih kulturnih in družabnih prireditvah. Številne družine mojstrov umetnostnih obrti v 15. in 16. stoletju je vzcvetela v času baroka. Pasarske, pozlatarske in podobarske delavnice in kasnejše umetniške so oblikovale mesto. Med najpomembnejšimi sta bili slikarska družina Strauss in kiparska mojstra Janez in Jurij Mersija. Med najznamenitejše kulturne ustanove spadata Rojstna hiša Huga Wolfa (svetovno znanega skladatelja) in Paučkove bolnišnice (skrivne partizanske bolnišnice, ki so delovale med 2. svetovno vojno).


Živahna kulturna dejavnost je mestu podarila dobra priporočila za tujino, tako da mu je leta 1989 OZN (Organizacija združenih narodov) podelila eminentni častni naziv – mesto Glasnik miru. Poleg številnih nagrad za urejenost je Slovenj Gradec prejel tudi naziv Zelena turistična destinacija.


V bližini se nahajajo:

 • vrtci
 • šole (osnovna šola, srednja šola, gimnazija, glasbena šola),
 • knjižnica,
 • župnija,
 • upravna enota,
 • splošna bolnišnica,
 • zdravstveni dom,
 • policijska in gasilska postaja,
 • Koroški dom starostnikov,
 • Koroški pokrajinski muzej,
 • Koroška galerija likovnih umetnosti,
 • grad Rotenturn,
 • nekaj podjetij, trgovskih centrov,
 • železniška in avtobusna postaja.

Stanovanja bodo opremljena po izvedenem javnem naročilu, in sicer s kuhinjo (vključno z aparati) in omarami. Slike stanovanj so brez opreme.

Pravnomočno uporabno dovoljenje za objekt je bilo pridobljeno 9.12.2021.

Za objekt je, skladno z veljavno zakonodajo, pridobljena energetska izkaznica.

EI-energetska_izkaznica

 

Komercialno tehnični opis:

 Komercialno tehnicni opis - Slovenj Gradec Harpf