OSKRBOVANA NAJEMNA STANOVANJA

Stanovanjski sklad RS je razširil svojo ponudbo najemnih stanovanj tudi na oddajo neopremljenih oskrbovanih najemnih stanovanj, ki so namenjena prosilcem in uporabnikom stanovanj starejšim nad 65 let. Njihovo zdravstveno stanje mora omogočati samostojnost bivanja ob organizirani pomoči, tako da oseba ne potrebuje popolnega institucionalnega varstva v zavodu oziroma domu starejših občanov.

Z bivanjem v oskrbovanih stanovanjih starejši ohranjajo svojo individualnost, intimnost in način življenja, ki so ga bili doslej vajeni v svojem domačem okolju. Uporabnikom oskrbovanih stanovanj je zagotovljena tudi možnost uporabe celodnevne pomoči s preprostim pritiskom na gumb v smislu E-oskrbe.

Vljudno vas vabimo, da si ogledate razpisno dokumentacijo in ponudbo stanovanj. V primeru dodatnih informacij pa nas lahko tudi pokličete na št. 01/47 10 500 ali nam pošljete vprašanje na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

Obvestilo
Obvestilo 15.7.2022

Stanovanjski sklad RS razpisuje nov termin zbiranja prijav za najem oskrbovanega stanovanja, in sicer je prijavo možno oddati od 15.7.2022 do vključno 12.8.2022, izbor najemnikov pa bo potekal 1.9.2022. Zainteresirani najemniki si lahko med razpisno dokumentacijo ogledajo slike, opise stanovanj ter komercialne skice. Oddaja prijave za najem je možna v elektronski obliki s klikom na zavihek »Vloga za prijavo« ali v papirni (fizični) obliki po pošti na naslov Stanovanjski sklad RS, Poljanska c. 31, Ljubljana. Prijava v papirni (fizični) obliki se nahaja v zavihku  »DOKUMENTACIJA«.

Ljubljana, Novo Brdo

Stanovanjska soseska se nahaja v Ljubljani na Viču, vzhodno od nove povezovalne ceste Pot Rdečega križa ter med Cesto na Vrhovce in Cesto na Brdo. Iz avtoceste je območje dostopno preko dveh avtocestnih priključkov: Brdo in Ljubljana zahod. V neposredni bližini se nahaja postajališče Ljubljanskega mestnega avtobusnega prometa, na katerem ustavlja avtobus številka 14.