OSKRBOVANA NAJEMNA STANOVANJA

Stanovanjski sklad RS je razširil svojo ponudbo najemnih stanovanj tudi na oddajo neopremljenih oskrbovanih najemnih stanovanj, ki so namenjena prosilcem in uporabnikom stanovanj starejšim nad 65 let. Njihovo zdravstveno stanje mora omogočati samostojnost bivanja ob organizirani pomoči, tako da oseba ne potrebuje popolnega institucionalnega varstva v zavodu oziroma domu starejših občanov.

Z bivanjem v oskrbovanih stanovanjih starejši ohranjajo svojo individualnost, intimnost in način življenja, ki so ga bili doslej vajeni v svojem domačem okolju. Uporabnikom oskrbovanih stanovanj je zagotovljena tudi možnost uporabe celodnevne pomoči s preprostim pritiskom na gumb v smislu E-oskrbe.

Vljudno vas vabimo, da si ogledate razpisno dokumentacijo in ponudbo stanovanj. V primeru dodatnih informacij pa nas lahko tudi pokličete na št. 01/47 10 500 ali nam pošljete vprašanje na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

Obvestilo
Obvestilo 18.4.2024

Stanovanjski sklad RS je dne 18.4.2024 izvedel izbor najemnikov stanovanj po Javnem razpisu za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem. Obravnaval je prijave, ki so jih prosilci oddali skladno s terminskim planom, in sicer v času od  31.1.2024 do vključno 23.2.2024. V ponudbi je bilo na voljo 11 oskrbovanih stanovanj, od tega 9 v Mariboru in 2 v Slovenj Gradcu.

V izboru je bilo obravnavanih 18 popolnih prijav. Oddanih je bilo vseh 11 stanovanj (9 v Mariboru in 2 v Slovenj Gradcu).

Obvestilo
Obvestilo 29.3.2024

Ministrstvo za solidarno prihodnost je dne 14.2.2024 sprejelo Sklep o vrednosti točke za določitev vrednosti stanovanja, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 13/2024.Gre za osnovo, po kateri se določa višina najemnine v neprofitnih stanovanjih, ki se bo tako uskladila z rastjo cen življenjskih potrebščin v letu 2023.

Na podlagi sprejetega Sklepa se s 1.4.2024 spremeni vrednost točke za izračun neprofitne najemnine iz sedanjih 3,5 eur na 3,65 eur. Sklep o vrednosti točke za določitev vrednosti spremembe prične veljati z dnem 1.4.2024.

Nova najemnina z upoštevanjem relativno nizkega dviga, na podlagi sklepa, bo za stanovanja z neprofitno najemnino, obračunana pri naslednji položnici v mesecu aprilu 2024.  Z navedenim dvigom najemnin za posamezna stanovanja se lahko seznanite tudi na spletni strani http://www.oskrbovana.ssrs.si/dokumentacija.

Priprava dodatkov k najemnim pogodbam oziroma novih najemnih pogodb zaradi spremembe višine najemnine, ne bo potrebna.

Lepo vas pozdravljamo.

Obvestilo
Obvestilo 31.01.2024

Zbiranje prijav za oskrbovana stanovanja iz aktualne ponudbe poteka od 31.1.2024 do vključno 23.2.2024, izbor najemnikov pa bo predvidoma 18.4.2024.  Zainteresirani najemniki si lahko med razpisno dokumentacijo ogledajo slike, opise in komercialne skice stanovanj, ogledi stanovanj pa niso predvideni.

Oddaja prijav za najem je možna v elektronski obliki s klikom na zavihek »Vloga za prijavo« ali pa v papirni obliki po pošti na naslov Sklada. Vloga za oddajo v papirni obliki se nahaja v zavihku  »DOKUMENTACIJA«.

Obvestilo
Obvestilo 29.03.2023

Sporočamo vam, da je Stanovanjski Sklad RS, na podlagi veljavne zakonodaje in objavljenega razpisa, dne 24.3.2023 sprejel Sklep o spremembi najemnin z mesecem aprilom 2023 za stanovanja oddana preko Javnega razpisa za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem.

Na podlagi 2. in 3. odstavka 1.2. točke Javnega razpisa za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem, ki je objavljen na naši spletni strani ter najemne pogodbe, se najemnina lahko spremeni s sklepom najemodajalca, pri čemer se smiselno upoštevajo predpisi o načinih valorizacije denarnih obveznosti ter morebitne spremembe poslovne politike lastnika, razmer na trgu najemnih stanovanj in spremembe stanovanjske zakonodaje. Uskladitev najemnin se izvede predvidoma na dan 1.4. vsako leto oziroma ob ponovni oddaji izpraznjenih stanovanj, v kolikor ni z zakonodajo za javna najemna stanovanja ali sklepom najemodajalca določeno drugače.

Najemnina z upoštevanjem sprejetega dviga bo obračunana že pri naslednji položnici v mesecu aprilu 2023. Z navedenim dvigom najemnin za posamezna stanovanja se lahko seznanite tudi s sklepom v zavihku Dokumentacija.

V upanju, da navedeno ne bo pretirano vplivalo na vaš vsakdan vas lepo pozdravljamo in vam še naprej želimo prijetno bivanje v naših stanovanjih!